Design Management Definice

Autor: Lenka Novotna | Publikováno: 20. 6. 2014 01:24

Co je to design management?

Design management je ustálené slovní spojení, které se dříve používalo především ve spojitosti s řízením designových projektů. V současné době však označuje čím dál širší a rozvíjející se disciplínu, která zasahuje do všech oblastí řízení podniků, mimo jiné i do strategického managementu. Ve spojitosti s design managementem se také světově často používá pojem design thinking. Jedná se o celkový systém myšlení, které je založeno na schopnosti vcítit se do problému, kreativitě při hledání jeho řešení a racionalitě při využívání tohoto řešení.

Design management se již natolik ustálil, že se z něj stala metoda vyučovaná na vysokých školách (první vlaštovky se objevují už i v České republice). Z podnikatelského hlediska je to disciplína, která využívá procesy projektového řízení, procesního řízení, designu a další nástroje běžně známé z managementu. Jejím primárním cílem je pak efektivně řídit a kontrolovat kreativní proces. Podobně důležitou roli hraje také v podpoře inovativní a tvořivé firemní kultury. Obecně řečeno, jedná se o soubor postupů, které pomáhají vybudovat funkční strukturu pro práci s designem a dosáhnout tak podnikatelských cílů.

 

Typy design managementu

Jako téměř každá disciplína se i design management štěpí do úžeji zaměřených větví. V praxi se tak setkáváme s dalšími pojmy, mezi které se nejčastěji řadí:

  • Product design management – produktový designPřístup uplatňovaný především ve firmách zaměřených na výrobu. Vedení design managementu se zde zaměřuje na řízení produktového designu, včetně silných interakcí s marketingem, výzkumem a vývojem nových výrobků. Tato perspektiva řízení designu se zaměřuje na estetické, sémiotické a ergonomické aspekty výrobku pro vyjádření vlastností produktu.
  • Brand design management – design značkySpolečnosti orientované na trh a svoji značku směřují design management právě na její budování. Základem je posilování jména dané značky a velkou roli zde hraje důraz na zkušenost, spolehlivost, uznání a důvěru k ní.
  • Service design management – design služebRostoucí velikost a význam sektoru služeb vedl ke vzniku tohoto typu design managementu. Jeho cílem je zlepšit kvalitu nabízených služeb a budovat interakci mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Klíčová je samozřejmě snaha vytvářet takový druh služby, který zajistí konkurenceschopnost společnosti.
  • Business design management – design podnikatelských modelůVyvinul se z potřeby aplikovat designové myšlení v managementu. Upřednostňuje integrovaný způsob myšlení, který je charakteristický snahou o pochopení uživatele, kreativní řešení rozporů, spolupráci a kontinuální zlepšování nápadů. Tento přístup lze využít ve všech fázích a složkách podnikání a řídicího procesu. Vedle těchto známějších pojmů se v dnešní době lze setkat také s dalšími formami design managementu, jako je engineering design management, urban design management či architectural management.

Zapojte se do diskuze


Napište nám

[cf_contactform class="contact"]